Αίτημα AutoTrading STOP/RESTART

Αυτό το μενού προορίζεται για αίτημα αναστολής/επανεκκίνησης εκτέλεσης αυτόματων συναλλαγών.

Για να κάνετε αίτηση για χρήση υπηρεσίας, χρησιμοποιήστε το μενού «Εφαρμογή υπηρεσίας».

Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για τον τερματισμό της υπηρεσίας.
(Εάν η πληρωμή δεν διεκπεραιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης μέσω του τιμολογίου πληρωμής που σας αποστέλλεται κάθε μήνα, θα τερματιστεί αυτόματα. )